Kruti kuglični jednoredni

Kruti kuglični jednoredni

Jednoredni kruti kuglični ležaji nose radijalne i aksijalne sile; također su pogodni za visoke brojeve okretaja. Kruti kuglični ležaji su nerastavljivi. Kutna podesivost je relativno malena. Zatvoreni (zabrtvljeni) kruti kuglični ležaji ne traže održavanje i omogućuju jednostavne konstrukcije.

Kruti kuglični ležaj je najčešće korištena vrsta ležaja, jer ima višestruku primjenu, a nudi i odličan omjer između cijene i učinka.