Kosi kuglični, dvoredni

Kosi kuglični, dvoredni

Dvoredni kosi kuglični ležaj odgovara svojom konstrukcijom paru jednorednih kosih kugličnih ležaja u O-poretku. Ležaj može nositi velike radijalne sile i u oba smjera aksijalne sile. Posebno je prikladan za uležištenje, gdje se zahtijeva kruto aksijalno vođenje. Kutna podesivost je vrlo malena. Temeljne izvedbe dvorednih kosih kugličnih ležaja razlikuju se u kutu tlačenja i izvedbi prstena.