PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ
Naziv projekta:


Poboljšanje kokurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske tehnologije (IKT)


KRATKI OPIS PROJEKTA


Glavna je uloga ovog projekta njegovom provedbom brže ostvariti postavljene ciljeve i poslovne rezultate. Prioritetno ulaganje u imovinu i nabavu novih softvera i informacijske opreme omogućit će nam modernizaciju poslovanja te ubrzati poslovanje. Očekivani rezultati ovih ulaganja su bolja produktivnost rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja. Planirana je nabava novog softvera i ulaganja u edukacije zaposlenika u svrhu poboljšanja i pružanja što kvalitetnije usluge našim klijentima te pružanje mogućnosti razvoja novih usluga, koji će pratiti svjetske trendove na našem tržišnom segmentu te korisnicima pružiti vrhunsku uslugu na svjetskoj razini kvalitete. U dugoročnom planu u svoje poslovanje želimo uvesti novi softver koji će nam pomoći da naše poslovanje i naša usluga bude još bolja na tržištu, što nam ujedno omogućuje i ovaj poziv. Ulaganje u softver nužno nam je za daljni razvoj poduzeća, jačanje poduzetničkog duha te ostvarivanje financijskih rezultata i utvrđivanje tržišne pozicije na vrlo konkurentnom tržištu. Procijenjujemo da ćemo ovim projektom ubrzati ostvarene ciljeve i da ćemo skratiti rok za postizanje rezultata. Naime, suvremena softverska oprema i ostala računalna oprema dobiveni putem ovog projekta omogućava nam brže ostvarenje postavljenih ciljeva te smatramo da ćemo sve postavljene strateške ciljeve moći ostvariti u određenom vremenskom periodu, tj. u bržem vremenskom periodu. Provedbom projektnih aktivnosti ubrzano jačamo svoju konkurentsku tržišnu poziciju. Dobivenom financijskom potporom dugoročni planovi se skraćuju, rezultati se brže ostvaruju, a mi smo visoko motivirani da tim putem nastavimo i dalje.

Provedbom projekta također doprinosimo razvojnim ciljevima naše regije, države te Europske unije. Stoga su sredstva osigurana ovim projektom od velikog značaja za budućnost našeg poslovanja. Dugoročno se želimo što više i što brže razvijati, jačati, zapošljavati nove radnike i na taj način doprinositi cjelokupnom razvoju zajednice u kojoj živimo, da i nama bude bolje, našim korisnicima i čitavom društvu, što je u skladu s našim temeljnim vrijednostima.

Činjenice pokazuju da za napredak u našem sektoru potrebno je imati odgovarajuću računalnu opremu, softvere, servere i ostalu opremu koja je važna za rad i napredak u sektoru trgovine po standardima koje je propisala Europska unija. Prijavom na ovaj projekt želimo poboljšati našu informacijsku strukturu što bi nam ujedno pomoglo u zadržavanju postojećih i pridobivanju novih klijenata. Nabavom nove softverske opreme i pripadajućih licenci uspjeli bi u zadanim oćekivanjima. Naši ciljani korisnici su fizičke i pravne osobe (firme, poduzeća, obrti) kojima je potrebna naša usluga tj. firme, poduzeća, obrti, osobe kojima je potrebna mehanička oprema. Povećanjem kapaciteta našeg poduzeća željenim korisnicima pružili bi kvalitetnu i sigurnu ali i financijski prihvatljivu uslugu, što je vrlo važno za naš napredak a ujedno i napredak naših korisnika, sa čime bi pokrili veliku mrežu naših korisnika na indirektan i dretan način i pristup. To su osobe različitih dobnih struktura, spolne pripadnosti, etičke pripadnosti, sposobnosti,vještina, obrazovnog statusa, geografske rasprostranenosti, iskustva, specijalnih znanja i vještina te ostalih karakteristika. Za napredak naše tvrtke nije nam potrebna samo informatička oprema, softveri i licence već su nam potrebni novi djelatnici a uspješnom realizacijom ovog projekta ujedno bi zaposlili mlade i školovane osobe sa čime bi smanjili nezaposlenost na širem, ruralnom području gdje su pokazatilji velike nezaposlenosti prvenstveno mladih osoba.


CILJEVI PROJEKTA


Opći cilj ovog projekta jest da ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju ojačamo poslovanje poduzeća Trgo-Agencija d.o.o. koje je smješteno u mjestu Cubinec, Križevci u Koprivničko - križevačkoj županiji i to na način da se poveća broj neto otvorenih radnih mjesta, prihod od prodaje, potaknu ulaganja, sačuvaju radna mjesta, te konačno poveća produktivnost rada. Primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije povećati će se prihode od prodaje, kao i broj zaposlenih, te u konačnici, a također primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, povećati produktivnost rada.


OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA


Rezultati ovog projekta do kojih će doći ostvarenjem provedbe planiranih aktivnosti imat će dugoročni učinak na poslovanje poduzeća i stabilan rast u pogledu prihoda, broja zaposlenih, ulaganja, kao i u pogledu produktivnosti rada.

 • Ukupna vrijednost projekta: 1.551.887,85 kn
 • EU sufinanciranje projekta: 1.365.506,12 kn
 • Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2016. - 15.12.2017.
 • Kontakt osoba za više informacija: Goran Sokolić, e-mail: goran.sokolic@trgo-agencija.hr
 • tel. +385 98 398 268
 • Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr
 • Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
 • www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

OBJAVA NABAVE


Predmet nabave: Nabava i instaliranje opreme, softvera, uključujući implementaciju softvera, reviziju, javno nadmetanje, obuku zaposlenika, promidžbu i vidljivost, te upravljanje projektom i administraciju.

 • Grupa 1: Nabava i implementacija softvera
 • Grupa 2: Revizija
 • Grupa 3: Javno nadmetanje
 • Grupa 4: Nabava i instaliranje opreme
 • Grupa 5: Obuka zaposlenika
 • Grupa 6: Promidžba i vidljivost
 • Grupa 7: Upravaljanje projektom i administracija

Natječajna dokumentacija


Preuzmite obavijest o nabavi

Preuzmite dokumentaciju za nadmetanje s prilozima


Dokumenti o procjeni i odabiru partnera


Preuzmite zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Preuzmite odluku o odabiru partnera